1150.....kkkk

Ai sắp cháy tk điểm danh nào …:))

3 Likes

Xem TT đi bác, nhà cái ra tay đang cá hồi kia :slight_smile:

1 Likes

:rofl:
Ko phải tôi

1 Likes

cháy tk. Tạm biệt.

2 Likes

Bắt đáy nếu trúng thì sẽ rất ngon!

1 Likes

Có vẻ tất cả các ae chưa cháy tk nhưng có vẻ là đi 70% …:))