2021 Năm bản lề cho con sóng Gold thần thánh


Thế giới trong 3 năm 2019-2021 đã chứng kiến quá nhiều thay đổi , có rất nhiều giá trị đã phai nhạt và cũng có nhiều giá trị mới được thiết lập
Từ Trade War cho đến Covid19
Từ Sóng thần Commodity cho đến Tiền ảo, CK bùng nổ trên quy mô toàn cầu
Chung quy lại có một hệ số chung, một mẫu số làm nền cho sự nổi hàng loạt này
Giới tài chính mỉn cười và value tiền thì bật khóc

Đến lúc Gold, một giá trị truyền thống tạo sự đối ứng, thiết lập lại một sự cân bằng mới.
TG có 3 năm đảo lộn, xem Gold mất bao nhiều năm để hàn gắn lại từ khởi đầu 2021 này.

Tiền không làm nên giá trị cuộc sống, nhưng giá trị cuộc sống cần tiền để định lượng ở một giới hạn nhất định.
image