An Gia vay thêm 25 triệu USD từ nước ngoài

HĐQT An Gia chấp thuận việc vay 10 triệu USD từ Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank (SCSB) và 15 triệu USD từ Hatra PTE Limited.

Giá trị khoản vay tối đa tương đương 600 tỷ đồng, giúp công ty có nguồn lực tài chính phát triển dự án cũng như tận dụng kinh nghiệm, công nghệ từ nước ngoài.

Tại 30/09/2022, tổng dư nợ của Công ty là 1,664 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 1,355 tỷ đồng, chiếm 81% tổng dư nợ vay. Hệ số D/E là 0.53x, cải thiện đáng kể so với 31/12/2021 là 0.9x.
Công ty có 812 tỷ đồng nợ trái phiếu, bao gồm 507 tỷ đồng nợ ngắn hạn (đáo hạn năm 2022 hoặc 2023). Mới đây, Công ty công bố sẽ mua lại tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thực hiện trong quý IV. Số trái phiếu này được Công ty phát hành để hợp tác phát triển dự án Westgate, lãi suất 11%/năm, đáo hạn Q2/2024.

9T/2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 5,466 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần cùng kỳ. Triển vọng khả quan trong thời gian tới khi 50% còn lại của dự án The Sóng và 30% còn lại của dự án The Standard sẽ được bàn giao vào cuối năm nay; đồng thời dự án The Gió dự kiến mở bán vào T11/2022, ước tính đem về cho Công ty khoảng 9,000 tỷ đồng doanh thu.