ANV Chủ tịch đã bán ra 450.000 cổ phiếu. MBS cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1

Sự kiện doanh nghiệp (cổ phiếu) đáng chú ý ngày 10/08:

ANV: Ông Đỗ Lập Nghiệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (ANV – HOSE) đã bán ra 450.000 cổ phiếu ANV từ ngày 15/7 đến 09/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Nghiệp chỉ còn nắm giữ 19.000 cổ phiếu ANV, tỷ lệ 0,01%.

SRC: Ngày 8/8, HĐQT CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 16/9/2022, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2022.

AGG: DC Developing Markets Strategies Public Ltd, HaNoi Investment Holdings Ltd và KB Vietnam Focus Balanced Fund, các cổ đông trong nhóm cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – HOSE) đã bán ra tổng cộng hơn 5,01 triệu cổ phiếu AGG trong ngày 05/8. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn hơn 5,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%.

SVC: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 33,3 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

TCD: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE) đăng ký bán hơn 3,47 triệu cổ phiếu TCD từ ngày 12/8 đến 09/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại TCD xuống còn 9,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,89%.

LM8: Ngày 09/8, HĐQT CTCP Lilama 18 (L18 – HOSE) thông qua việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1. Cùng ngày, L18 cũng có quyết định thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/8/2022 và thanh toán bắt đầu từ 31/8/2022.

SHI: Ngày 26/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

DHC: Bà Hồ Thị Song Ngọc, Phó tổng giám đốc CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DHC từ ngày 15/8 đến 13/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Ngọc sẽ nâng sở hữu tại DHC lên 390.100 cổ phiếu, tỷ lệ 0,56%.

VTL: Tổng CTCP Thương mại Hà Nội, cổ đông lớn của CTCP Vang Thăng Long (VTL – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,94 triệu cổ phiếu VTL sở hữu, tỷ lệ 38,42%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/8 đến 07/9 theo phương thức thỏa thuận.

SJE: Ông Phạm Minh Ngọc, Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đã bán ra hơn 1,09 triệu cổ phiếu SJE từ ngày 26/7 đến 01/8. Sau giao dịch, ông Ngọc chỉ còn nắm giữ 88 cổ phiếu SJE.

VC2: Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA 2 (VC2 – HNX) đã mua bất thành 500.000 cổ phiếu VC2 đăng ký mua từ ngày 04/7 đến 02/8. Như vậy, hiện tại ông Tuyên vẫn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VC2 nào.

MBS: Ngày 15/8 tới đây, CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 và chào bán hơn 59,46 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:2, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NAP: Ngày 15/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/9/2022.