BĐS và mùa kinh doanh buồn

Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG) công bố kết quả kinh doanh quý 2-2022 với doanh thu thuần đạt 575,3 tỉ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản là 380,6 tỉ đồng – giảm 17,7%, doanh thu bán thành phẩm đạt 95 tỉ đồng – tăng 10%, doanh thu xây lắp đạt 64,3 tỉ đồng – tăng gấp 2 lần.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 16,8% giúp biên lợi nhuận thuần được cải thiện từ 35% lên 42%. Giá trị lợi nhuận thuần đạt 242 tỉ đồng, tăng 12,4%.

Doanh thu tài chính đạt 25,8 tỉ đồng, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Chi phí tài chính đạt 125,7 tỉ đồng, tăng 6,6 lần do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) kết thúc quý 2-2022 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.549 tỉ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán căn hộ và đất nền đạt 775,6 tỉ đồng – giảm 66,6%, doanh thu môi giới bất động sản đạt 557,1 tỉ đồng – giảm 21%, doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 129 tỉ đồng – giảm 5%.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp giảm 52,9% khiến biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 51,2%, giảm 3,8%. Giá trị lợi nhuận gộp đạt 792 tỉ đồng, giảm 59,4%.

Trừ các chi phí gồm chi phí quản lý doanh nghiệp (272 tỉ) đồng, chi phí tài chính (116 tỉ đồng), chi phí bán hàng (274 tỉ đồng), lợi nhuận sau thuế quý 2 của Đất Xanh còn hơn 262 tỉ đồng, giảm 45%.

Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) ghi nhận doanh thu ở mức 93,37 tỉ đồng trong quý 2-2022, giảm 76,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản, vốn chiếm 90% cơ cấu doanh thu, chỉ đạt 83 tỉ đồng – giảm 78%.

Giá vốn hàng bán quý 2-2022 của doanh nghiệp giảm 81,6% so với cùng kỳ năm 2021, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,4% lên 51%. Tuy nhiên, giá trị lợi nhuận gộp chỉ đạt 47,65 tỉ đồng, giảm 66,5%.

Doanh thu tài chính đạt 40,3 tỉ đồng – giảm 67,2%, chi phí tài chính đạt 54,4 tỉ đồng – giảm 30,8%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt 8,57 tỉ đồng, giảm 59,9%. Lợi nhuận khác âm 13,93 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 5,38 tỉ đồng.


Xem báo cáo chi tiết tại: Finbox - Cố vấn đầu tư chứng khoán

1 Likes

đang giữ DIG từ đáy

nay có NBB với CII dính vụ đất Thủ Thiêm tím đẹp xịn