Bộ đôi bộ đội!

NaK tui hay bắt cặp … đôi loạt cổ có chung ngành + Game để so “ĐŨA” chọn hàng phân hạng giá chạy!

  • Trong tuần trước, tình cờ có 2 em này : APS và VIX.
    Dự ngắn hạn ( mốc tuần, ko nói tháng nhé) thì APS Ok hơn VIX đóa!

Ảnh Ong và hoa_ facer Nguyễn Đắc Hỷ.

APS mua sau bán TB hai lệnh : 19k … ha ha! Giá đang Ok > VIX!