Cách đi vốn và cắt lỗ hiệu quả!

 • Bất cứ ai rồi cũng phải cắt lỗ mà thôi, “khoản lỗ đầu tiên là khoản lỗ tốt nhất”
 • 2 NĐT chứng khoán có kinh nghiệm trên 30 năm đã phát biểu là tỷ lệ thắng của NĐT nhỏ lẻ không lớn hơn 50%, thực tế là vậy nên NĐT “phải” chấp nhận điều này. - Mark Minervini & William O’niel.
 • Trong 10 giao dịch bạn đầu tư thắng 5 giao dịch là thắng 50%, cắt lỗ 50%. - đây đã là một thành tích rất tốt.
 • Có 2 cách để cắt lỗ:

+Cách 1: -7% đến -8% cắt toàn bộ

+Cách 2: -5% hạ ½ tỷ trọng, -10% cắt toàn bộ

 • % chiến thắng: Nếu kỳ vọng tỷ lệ thắng là dương - Nghĩa là lãi/lỗ là dương thì đường dài ta sẽ thắng thị trường.

 • Thắng như thế nào? - ví dụ:

 • Nếu ta đầu tư 100tr tỷ lệ kỳ vọng lãi/lỗ là 2/1, nghĩa là: lỗ -7tr, lãi +14tr → tỷ lệ chiến thắng của ta là 33% sẽ hòa vốn, 10 giao dịch cần 3.3 giao dịch là hòa vốn còn nếu thắng 4 đến 5 giao dịch thì có lời rồi.

 • Nếu lãi/lỗ: 3/1 - lỗ là 7tr, lãi là 21tr thì tỷ lệ hòa vốn là 25%, 10 giao dịch thì 2.5 giao dịch là hòa rồi, còn thắng nhiều hơn 2.5 giao dịch là có lãi.

 • Vậy đi vốn sao cho đúng?

 • Đầu tiên chúng ta nên thăm do trong nền từ 10-20%, sau khi giá bật tăng khỏi nền thì sẽ gia tăng thêm 30%. → Phần tỷ trọng này rất quan trọng quyết định có thắng được thị trường hay không.

 • Ví dụ: vốn 1 tỷ đi vốn trong nền 10-20%: là 200tr

 • Nếu giá giảm xuống chạm dừng lỗ thì cắt: mất 16tr

 • Nếu giá tăng thì gia tăng thêm 30% → Tổng vốn là 500%chữ in đậm, kỳ vọng tăng 20% cho mã này

 • Thì kết luận là ta thắng: 100tr

 • Bài toán ở đây là chấp nhận mất 16tr để ăn 100tr hay không mà thôi? hay là cố chấp nắm giữ khoản lỗ khi không vào đúng thời điểm :smiley: