Cập Nhật Thị Trường 10/5/2022 - Thị trường tạo đáy?

Vnindex đầu phiên tiếp tục nhịp giảm mạnh , tuy nhiên ở phiên chiều bất ngờ bật tăng khá tốt, tăng 23.94 điểm. Hầu hết các ngành đều tăng tốt trừ hóa chất và thiết bị điện.

Với RSI phân kỳ dương như hôm qua em có đề cập, nhịp hồi đang bắt đầu, trước mắt sẽ hồi về lấp vùng GAP 1313 - 1330 này. Nếu lấp GAP thành công thì nhịp hồi này có thể về vùng 1360. Nếu lấp GAP thất bại thì VNindex sẽ tiếp tục quay đầy giảm.

Đoạn hồi ac có thể tận dụng trading t0 đối với các cổ phiếu có sẵn, nhưng chú ý đoạn GAP . Còn mua mới thì hạn chế và thậm chí là không nên mua. Vì với phiên hồi này thì vẫn chưa đủ tín hiệu để đánh giá được chắc chắn TT sẽ tăng mạnh hay không. Nên rủi ro vẫn đang tìm ẩn.

AC cần hỗ trợ thì có thể liên hệ em qua 0786901613 nhé!