Cắt Lỗ DIG thời điểm này là hơi vội vàng?

Chắc chắn là hiện tại mình sẽ không mua nó. Mặc dù mình đã đi qua nó như một cơn gió. Và nó từng đem lại cho mình niềm vui rất lớn. Nhưng mình khuyên anh em ai đang giữ em nó chậm lại một vài hôm để ta xuống tàu một cách nhẹ nhàng nhất nhé…