CEO giá 80k. Chết thôi!

Chết mất thôi

Thằng thày nó bảo lên 500k mà sao chết? Đội bô có thấy đường không?

Giờ thầy thì đi Dubai nghỉ mát rồi. Còn các trò ở lại kiếm cái nịt vẫn chưa thấy.

Canh bán mỗi ngày thôi bác, ngày nào khớp dc thì mừng ngày đó. Thanh khoản nó vẫn có dù là ít.
:slightly_frowning_face:

Ông bán dk thì đó là đáy.

Khiếp ! Bác leo gần đỉnh . Đừng có nói với em là thấy em nó lên bác lại full margin đấy nhé

chết gì mà chết để đó ra tết lên 160

Vai lol.