Chiều nay 3/12> Cá hồi

Hồi thôi…THập diện mai phục ra đi nào…

1 Likes

sấp mặt

:joy::joy::joy::joy::joy:

Có vẻ post chiều nay Gia Cát Lượng k làm trận đồ nên khó thay đổi số mệnh ạ

1 Likes

sấp mặt vì covid

ae vô đây nhé