Chiều tăng!


Hoa chiều tím _ ảnh Út Hỷ.

2 Likes

1480 HT tốt! TT test dò low xong … Hose > 16,5 k tỉ đồng!

2 Likes

Hàng nhà Q. bùng nỗ! KLF ce sớm … nhất.

4 Likes

R.O.S :open_umbrella:

1 Likes

E đợi bác mãi

1 Likes

Ngóng mỗi FLC để em còn về bờ

3 Likes

Nhiều bạn … kẹt/kẹp hàng giá cao!
Để chủ động chta có thể lướt T/0 T+ … theo tiêu chí sau:

  • Mua thấp, bán cao … Nắm kỹ thuật thì có thể chọn/mốc giá HT mua và bán vùng giá kháng cự.
  • Lượng : M >b ( đọc mua lớn hơn bán ) khi có giá thấp/tốt nhất … time. Hoặc B > m ( bán lớn hơn mua ) khi giá > vùng bán tốt.

Hoa Chiều tím

  • Thường NaK tui chia 3 TK ( lượng hàng có) để lướt T + / ngày. Cách mua ngược lại bán : chia 3 lượt mua … để có/đạt giá good nhất x lượng to nhất.
4 Likes

CE rùi! Tiền/lái mạnh dữ …

3 Likes

AMD rùi HAI nối gót!
FLC ce nha.

5 Likes

Cụ xem giúp em K.H. P có nên mua vào ko cụ ơi?

Ko nên mua time nỳ.
Coi theo NaK_imset thì em nó vùng bán tốt. Vùng 18,5 có lượng bắt đáy ko, Ok nữa ( KL/ngày vọt) thì mua … hai lượt/lệnh. Vẫn phòng 1 lượt mua … đấy nhé.

4 Likes

Vâng, em cảm ơn cụ.

Dao động test bán Ok rùi! Cửa chiều nay tăng … test > 146x nhé!

  • Thuần kỹ thuật : ROC RSI ngoắc lên … từ mực low nhất. MACD “dợm” thôi. nhưng chính thế mà MMs sẽ đánh tăng … giúp chỉ báo này “ngoặc/ngoắc” lên cùng PHA với hai chỉ báo động lượng NaK_imset dùng.
2 Likes

Mua áp đảo. Mực 10p + đóng ngày GOOD.

Thanh khoản tiếp tục dừng mực thấp : vùng 20k tỉ. Sẽ có dự báo hay lo ngại … mực nỳ ko Ok hay Good.

Mai thì NaK chia sẻ … mặt tích cực của khoản thấp này!

1 Likes