CÓ NÊN BẮT ĐÁY? KỊCH BẢN VN-index TUẦN TỚI!

Bắt, cứ cổ bđs mà phang thôi