Có nên cắt lỗ PDR mua hôm thứ 3 22/11/2022

Tình hình hiện nay chưa thấy cá mập cá voi giải cứu, qua ngày mai không cứu thì chắc bán cắt lỗ thôi A/E nhỉ.