Cổ phiếu CEO - đôi lời bạn luận

Đôi lời cùng các bác bàn luận về cổ phiếu CEO. E có một số liệt kê sau, các bác cho thêm nhé:
1./ Khuyến nghị: Không mua, bất kể giá nào, vì mua là lỗ
2./ Số lương cổ phiếu lưu hành: đông như quân nguyên
3./ Giá cổ phiếu giảm 30%, trong lúc VNI tăng 40%
4./ Lái là một thằng bẩn bựa.

Bác đưa ra các nhận định nhưng không dẫn dắt luận chứng gì hết vậy

Giá cổ phiếu giảm từ 13.500 về 8.800 trong lúc VNI tăng lên 1.350. rồi 1.360. Số lượng cổ phiếu thì top giao dịch. và khi nào thằng lái nó vào kê lệnh là hôm đó sẽ đỏ, sàn, vì mọi người tin nó là nó kê kéo, nhưng nó là kê xả. anh em vào nó thì nên cân nhắc.