CP Dầu khí - Không thể thiếu trong 1 danh mục đầu tư năm 2022

Thứ nhất: Biến động giá dầu

 • Giá dầu thô Brent đóng cửa ở mức 88,09 usd/thùng tại ngày 24/01, chính thức lập
  đỉnh trong vòng 7 năm qua.

 • Tác động của giá dầu đến lợi nhuận: Biến động giá dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
  GAS (tăng/giảm doanh thu & biên lợi nhuận, và nhu cầu khí khô từ nhà máy điện
  do giá điện khí ở mức cao), cũng như PLX & OIL (tăng/giảm doanh thu & lãi/lỗ
  hàng tồn kho) và BSR (tăng/giảm biên lợi nhuận lọc hóa dầu, lãi/lỗ hàng tồn kho).
  1

Thứ 2: Biến động giá khí
Giá khí ( USD/mmbtu) đã có từng thời điểm đạt lên mức đỉnh 12 năm trong năm
nay
2
Thứ 3: Siêu dự án Lô B – Ô Môn
Lô B - Ô Môn là một trong những dự án khai thác khí lớn nhất Việt Nam tính đến
thời điểm hiện tại, với tổng vốn đầu tư ~10 tỷ USD cho nhiều dự án thành phần từ
khâu thượng nguồn đến hạ nguồn. Theo PVN, ước tính khoảng 19,23 tỷ USD sẽ
được bổ sung vào ngân sách nhà nước trong vòng đời 20 năm của dự án (từ dự án
thượng nguồn và đường ống dẫn khí). Các công ty hàng đầu trong ngành có nhiều
cơ hội để tham gia và hưởng lợi từ dự án Lô B, bao gồm các DN cung cấp dịch vụ
thượng nguồn như PVSPVD. Bên cạnh đó, với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt
cho đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (chiếm 51% tổng mức đầu tư), GAS cũng ẽ là đơn vị hưởng lợi chính từ dự án này nhờ vào nguồn khí
bổ sung từ Lô B và cước phí vận chuyển khí.
3.PNG

1 Likes