CTG - Dã tràng xay cát

Đau khổ 2 tháng cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Mong em ì ạch đi lên, đừng cắm đầu xuống nữa