Đánh giá cuối phiên giao dịch 14.04.2022

:chart: Đánh giá cuối phiên 14.4.2022 :100:

  • Index đang test lại đáy, VNindex gặp áp lực bán cuối phiên, TT phân hóa cực kỳ cao, CP yếu thì tiếp tục điều chỉnh, CP mạnh vẫn mạnh. NĐT nếu quá tập trung vào chỉ số chung sẽ để lỡ mất CP mạnh.

  • NĐT nếu cầm đúng CP mạnh thì TK phiên nay sẽ tiếp tục vượt đỉnh: DGC FRT MWG FPT VHC CTR … :100: :100:

  • Tập trung vào CP phiên ngày mai để nhặt CP mạnh nếu có sự điều chỉnh với ace chưa có CP mạnh.

Liên hệ em nếu chưa biết tham gia CP mạnh
:phone: Phương Lan TVI - 0336.558.258