Đáy rồi. Chọn mã để xúc thôi

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/1 - THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC MẠNH NHỜ TIN TỨC - CƠ CẤU DANH MỤC THẾ NÀO?

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 25/1
  • Thị trường hồi phục mạnh nhờ tin tức
  • Cơ cấu danh mục thế nào?
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.