DBC - Cập nhật KQKD quý 3/2022

1. TÌM HIỂU CHUNG

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn, gia cầm. Bên cạnh đó, CT còn đầu tư vào xây dựng các khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản. DBC là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam và là một trong 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước.

2. CẬP NHẬT KQKD QUÝ 3/2022

Quý 3, doanh thu của DBC đạt 3.566,9 tỷ đồng (+33% YoY), lợi nhuận trước thuế đạt 250,4 tỷ đồng (+48,3% YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 9.339,1 tỷ đồng (+20,5% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 305,5 tỷ đồng (- 62,5% YoY), thực hiện 25% kế hoach lợi nhuận cả năm.

Các nguyên liệu đầu vào như ngô, lúa mì tăng cao từ 2021 tới nay. Giá đậu tương tăng mạnh từ đầu 2022, bắt đầu có xu hướng giảm từ tháng 8. Trong khi đó, thịt lợn giảm khoảng 17% từ đầu quý 3 tới nay.

Biên Lợi nhuận gộp của DBC quý 3/2022 ở mức 13.2%, cao hơn mức 9.3% của cùng kỳ 2021. Nhưng nếu trừ đi khoản DT và LN gộp từ việc hạch toán DT, LN của hoạt động kinh doanh BĐS thì biên lợi nhuận gộp quý 3/2022 của DBC chỉ còn ở mức 4.3% (giảm 53.7%).


Bản quyền bài viết thuộc Finbox - Cố vấn đầu tư chứng khoán 4.0

Như vậy, lng quý 4 còn cao hơn quý 3.

Q4 lỗ 80 mấy tỉ mà bạn

Quý 3, nếu loại trừ lnr từ bđs. Thì dbc cũng ko có lãi.

6 tháng đầu năm, lnr sẽ đến mạnh mẽ từ bđs

1 Likes