Điểm tin thị trường những thông tin sau phiên giao dịch, cổ phiếu đáng chú ý Mua/bán?

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 979,22 điểm giảm 40,59 điểm (3,98%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 6,7 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: VCB, VIC, VHM, NVL. VPB, CTG, TCB…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Tài nguyên cơ bản, Bất động sản…
 • Nhóm ngành tăng điểm kèm Vol lớn: Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Xây dựng và vật liệu, Thực phẩm và đồ uống…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 974,23 điểm giảm 22,92 điểm (2,3%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 4,7 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: VNM, GAS…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: VHM, NVL, VIC, BCM, MWG, HPG, TCB, MBB…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: ACB…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Tài nguyên cơ bản, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 962,02 điểm giảm 13,17 điểm (1,09%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 4,5 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: BID, CTG, ACB,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: VIC, VHM, NVL, MSN, VNM, BCM, HPG…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: STB, LPB, HNG, TCH, POW, VIX, HCM, MWG, PVD, TCB…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản, Bất động sản…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 990,62 điểm tăng 8,97 điểm (0,91%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 5,0 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: BID, GAS, VCB, VHM, CTG, TCB,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: NVL, EIB, VNM, PRD…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: DXG, TCH…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản…
 • Nhóm ngành tăng điểm kèm Vol lớn: Điện, nước & xăng dầu khí đốt…

1 Likes

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 961,01 điểm tăng 13,77 điểm (1,45%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 4,7 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực:VCB, BID, MSN, CTG, GAS, VIC, TCB,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: NVL, EIB, PRD…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: STB, GEX, CTG, POW, TCB, ACB…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản…

1 Likes

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 961,46 điểm tăng 18,56 điểm (1,97%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 5,2 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực:VCB, VHM, HPG, VCB, GAS, BID…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: NVL, EIB, PDR…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: BSR…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 964,7 điểm giảm 4,63 điểm (0,48%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 4,5 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: GVR, SAB, EIB,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: VHM, GAS, NVL, VCB, VIC, VRE, MWG…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: VHG…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Dầu khí, Xây dựng vật liệu, Thực phẩm và đồ uống…
 • Nhóm ngành tăng điểm kèm Vol lớn: Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 961,9 điểm tăng 1,25 điểm (0,13%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 9,9 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: MSN, VCB, VIC, BID, CTG,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: NVL, MWG, EIB, HPG, PDR…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: VHG…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Bất động sản, Tài nguyên cơ bản…
 • Nhóm ngành tăng điểm kèm Vol lớn: Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu…

Cập nhật hết phiên sáng:

 • VNindex đạt 954,07 điểm tăng 1,95 điểm (0,2%), thanh khoản sàn HOSE đạt mức 3,6 nghìn tỷ.
 • Các cổ phiếu tác động tích cực: MSN, VCB, VIC, CTG,…
 • Các cổ phiếu tác động tiêu cực: NVL, MWG, EIB, VHM, HPG, GVR, BCM…
 • Các cổ phiếu tăng điểm, vượt đỉnh: STB, CTG, TTF…
 • Nhóm ngành giảm điểm kèm Vol lớn: Bất động sản, Tài nguyên cơ bản, Dịch vụ tài chính…
 • Nhóm ngành tăng điểm kèm Vol lớn: Hàng&Dịch vụ công nghiệp, Ngân hàng, Hoá chất…