Điều mà ít ai để ý khi đầu tư vào một doanh nghiệp!

Bỏ qua những yếu tố về định giá doanh nghiệp, lợi nhuận hay xu thế dòng tiền. Bỏ lại những tranh cãi, những hoài nghi về thị trường. Mặc dù cũng mới bước vào thị trường chưa lâu nhưng có một điều mà mình rất tâm đắc khi lựa chọn một doanh nghiệp để đầu tư đó là chữ Tâm của họ, những yếu tố để mình hay tập trung vào đó là :

  • Các doanh nghiệp có sự minh bạch đầy đủ về thông tin, các công bố thay đổi điều chỉnh xuyên suốt quá trình niệm yết trên TTCK.
  • Các doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia vào hỗ trợ thiện nguyện một cách chân thành và thường xuyên trong suốt quá trình.
  • Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh,tập thể gắn kết.
  • Các doanh nghiệp có sự cầu thị để thay đổi.
  • Trên BCTC doanh nghiệp 2 mục Nợ ngắn hạn đó là mục Phải trả người lao động và Nghĩa vụ về thuế xu thế giảm dần.
    Tất nhiên có rất nhiều yếu tố nữa để đánh giá một doanh nghiệp nhưng đây là một yếu tố với bản thân mình nó cũng rất quan trọng để chúng ta xác định đầu tư dài hạn ngoài chữ TẦM và chữ TÀI của họ và sự lựa chọn đến thời điểm này của mình là DIG. Bài viết chỉ mang tính chia sẻ không mang tính hô hào ai mua CP hay ý kiến gì khác.Thân !!!
    TUỔI TRẺ DIC TIẾP LỬA TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG | Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

Chưa biết kết quả ra sao nhưng thấy dig rất tôn trọng cổ đông, luôn cập nhật thông tin quan trọng, quan hệ vs cổ đông rất tốt!

1 Likes