DIG: Bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên, Hiệp Phước trong quý 1/2022 – Báo cáo KQKD

DIG: Bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên, Hiệp Phước trong quý 1/2022 – Báo cáo KQKD

  • Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng (+4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 63 tỷ đồng (+53% YoY) chủ yếu được hỗ trợ từ việc bàn giao tại các dự án đất nền Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước. Kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS này tương ứng với 13% và 6% dự báo cả năm chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 sẽ không có thay đổi đáng kể ở mức 1,1 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) do DIG thường ghi nhận phần lớn lợi nhuận trong quý 4. Chúng tôi cũng lưu ý rằng ban lãnh đạo đã đưa ra kế hoạch năm 2022 tích cực (đã được thông qua tại ĐHCĐ ngày 22/4) cho LNTT là 1,9 nghìn tỷ đồng (+48% YoY - cao hơn 44% so với dự báo LNTT của chúng tôi), tương ứng LNST sau lợi ích CĐTS 2022 dự báo là 1,5 nghìn tỷ đồng (+54% YoY - cao hơn 44% so với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi).
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813