DIG sẽ xin ý kiến cổ đông về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu vào ĐHCĐ bất thường (EGM) vào ngày 12/10/2022

DIG sẽ xin ý kiến cổ đông về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu vào ĐHCĐ bất thường (EGM) vào ngày 12/10/2022

  • Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) công bố đề xuất xin ý kiến cổ đông sẽ được trình trong EGM lần thứ 2 vào ngày 12/10. Trước đó, DIG đã không tổ chức được EGM lần thứ nhất vào ngày 14/09 do không có đủ quyền biểu quyết từ các cổ đông tham dự theo quy định.

  • Công ty đề xuất điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu, so với đề xuất tại kỳ EGM thứ nhất và đề xuất đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên (AGM) vào tháng 4/2022. Trong phương án điều chỉnh lần này, DIG đề xuất phương án phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu, tương đương 16,4% tổng số cổ phiếu lưu hành (so với đề xuất chào bán 150 triệu cổ phiếu tại EGM lần thứ nhất nhưng giữ nguyên so với kế hoạch đã được phê duyệt tại AGM tháng 4/2022) với giá phát hành là 15.000 đồng/CP (so với đề xuất 20.000 đồng/CP trong kỳ EGM thứ nhất và 30.000 đồng/CP trong AGM tháng 4/2022) cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:163,97 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có thể mua thêm tối đa 163,97 cổ phiếu). Nếu đợt phát hành này được đăng ký mua toàn bộ với giá chào bán là 15.000 đồng/CP, DIG có thể huy động được 1,5 nghìn tỷ đồng (thấp hơn 50% so với phương án được được phê duyệt trong AGM tháng 4/2022) thông qua nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào dự án Long Tân. Đợt phát hành này dự kiến được thực hiện vào quý 4/2022 hoặc quý 1/2023 và sau khi được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Chúng tôi hiện chưa đưa kế hoạch phát hành cổ phiếu này vào trong dự báo và định giá của chúng tôi.

  • DIG cũng đề xuất nâng tổng số vốn đầu tư vào dự án Long Tân (331 ha, tỉnh Đồng Nai) lên 15,7 nghìn tỷ đồng (cao hơn 24% so với kế hoạch đã được phê duyệt trong AGM năm 2021) và dời thời gian hoàn thành công tác xây dựng cơ sở hạ tầng của toàn bộ dự án vào quý 4/2028 (so với quý 4/2026 như đã được thông qua tại AGM năm 2021). Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của chúng tôi cho tiến độ dự án này, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN cho DIG với giá mục tiêu là 33.500 đồng/CP.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

Xàm

1x là giá mục tiêu của dig năm nay, năm sau thua lỗ và có vụ bắt bớ thì dưới 1x.