DIG và CEO đang thay đổi thế hệ Cổ đông

Cổ đông cũ cứ bán sẽ có người mua. Lên 500k lại nhảy vào mua lại, lúc đó kêu sao nó ngon.

Nó đang về 3x để đón chuyến tàu mới đó bác ạ.

1 Likes

CEO về 3x DIG về 6x ae vào bắt đáy nhé, L14 cổ phiếu ko có thanh khoản ko tính