ĐỎ KHÔNG MUA TÍM LẠI TIẾC

:money_with_wings: MBB : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (HOSE)
:point_right:t2: Giá hiện tại: 17.7
:point_right:t2:Giá mục tiêu: 19-20

:star: Kết quả kinh doanh:
Quý 3/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 18.190 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 90% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động tín dụng của ngân hàng mang về gần 26.400 tỷ đồng, tăng trưởng 38%% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% lên 1.340 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần tăng đến 64% so với 9 tháng năm 2021.

:star: Luận điểm đầu tư:
Tiềm năng tăng trưởng tín dụng lớn: chúng tôi đánh giá rằng nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ không chỉ dừng ở mức 20% do (1) chất lượng tài chính của ngân hàng và (2) khả năng MBB tham gia giúp tái cơ cấu Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) có thể Ngân hàng Nhà Nước nâng giới hạn tăng trưởng tín dụng.

Chuyển đổi số cải thiện hoạt động của doanh nghiệp: chúng tôi cũng kỳ vọng rằng chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn tới của MBB sẽ đem lại các lợi ích như (1) thu hút lượng khách hàng, (2) nâng khả năng huy động tiền gửi không kỳ hạn CASA và (3) cải thiện chi phí hoạt động CIR của doanh nghiệp. Đánh giá tiềm năng từ thu hút thêm lượng người dùng là vô cùng lớn. Vì vậy chúng tôi đánh việc phát triển công nghệ, như ứng dụng MBBank của MBB là công cụ giúp cho ngân hàng khai thác thêm được lượng lớn người dùng. Việc thu hút lượng lớn người dùng qua ứng dụng góp phần cải thiện chỉ số CASA của ngân hàng, huy động thêm được nhiều nguồn vốn giá rẻ từ tiền gửi không kỳ hạn cũng tác động tích cực đến chỉ số NIM và làm cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Chất lượng tài chính lành mạnh: Nếu so sánh riêng trong ngành thì MBB hiện tại đang là nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành, nhưng họ cũng rất cẩn trọng trích lập dự phòng khiến cho MBB trở thành một trong hai ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ cao nhất ngành. Một phần cơ cấu nợ được kéo dài giãn nợ theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà Nước, và hiện tại cũng đang có dự thảo kéo dài thời hạn áp.

:moneybag: Khuyến nghị đầu tư:
Qua các phân tích trên, có thể nhận định cổ phiếu MBB có triển vọng trong dài hạn vì tiềm năng tăng trưởng tín dụng lớn, chất lượng tài sản ở mức tốt, nguồn vốn dồi dào,…

Tham gia quanh vùng giá 16, mục tiêu ngắn hạn: 19-20