Dsc cổ phiếu đáng để theo dõi thời gian tới

50.5 rồi lệnh kê to quá
z3898504524943_8c9e67799f744b3195de3abce534f2fe

lên 52 luôn e,mạnh mẽ quá

Chạy nhanh luôn rồi

trần cứng luôn các a

DSC hôm nay lệnh mua nhiều thế

Hết rồi à các cụ, dow khủng quá? :muscle:

Coi chừng ăn bô

1 Likes

Bô gì cụ, mai fl nữa thì chia 2 còn gì? :pray:

Thứ 3 hốt là có tiền

Về 2x

Quyền mua 1/1 giá 10 vào Q1-23, vậy là in thêm 100T giấy, mọi người thất vọng! :smiley:

Có tt quỹ vào DSC chắc hạ xướng xong lại đâu vào đấy ngay các bác nhỉ

thế thi lại giảm mấy hôm hả a

Lại về 10 làm vòng mới hôm nay chạm 30 rồi

1 Likes