Dùng phân tích kỹ thuật có hiệu quả không?

Em mới tham gia, xin hỏi các chuyên gia có kinh nghiệm, dùng món này có hiệu quả không ạ ???

1 Likes

Nắm được Big picture thì phân tích mới hiệu quả được bác ạ