FMC ANV MPC VHC Chọn CP nào?

, ,
1 Likes

Hết dịch rồi tính.

VHC ngon, xuất khẩu cá tra sang Mỹ hàng đầu, không bị áp thuế chống phá giá