FPT - Ông Vua ngành công nghệ!

:crown: FPT - VUA NGÀNH CÔNG NGHỆ! :crown:

:white_check_mark: Mua Base.vn - Thương vụ “hời” của FPT

 • Bom tấn làng công nghệ - FPT bắt tay Base: FPT đầu tư chiến lược vào Base.vn, mở ra triển vọng đẩy mạnh mảng chuyển đổi số trong nước. Base.vn là nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện, tập trung vào 3 hướng chính:
  (1) quản lý công việc, dự án;
  (2) Xây dựng hệ thống thông tin thông suốt, minh bạch;
  (3) phát triển chiến lược quản trị, phát triển nhân sự.
 • Base hiện có tệp khách hàng gần 5.000 doanh nghiệp trải dài trên nhiều quy mô và lĩnh vực. Từ đó có thể thấy, FPT sẽ được hưởng lợi như thế nào từ cú hợp lực với Base. Sự hợp tác này sẽ cộng hưởng sức mạnh hai bên để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cho 800.000 doanh nghiệp Việt Nam.

:white_check_mark: Doanh thu lợi nhuận vượt trội

 1. Triển vọng duy trì tăng trưởng tốt nửa cuối năm 2021:
  Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 21 khách hàng, tăng 16.7% YoY
  Số dự án có quy mô trên 5 triệu USD là 4 dự án, tăng gấp đôi so với năm ngoái là 2 dự án.
 2. FPT đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu đạt 34,720 tỷ VND, tăng 16.4% YoY; LNTT đạt 6,210 tỷ VND tăng 18% YoY

:white_check_mark: Tình hình kinh doanh nửa đầu 2021

 • FPT công bố lợi nhuận và doanh thu 5 tháng đầu năm 2021 tăng lần lượt tăng 20,2% và 18,6% so với cùng kỳ.
 • Mảng CNTT dẫn đầu về lợi nhuận với doanh thu tăng 25,8% và LNTT tăng 35,0%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ khi tổng giá trị đơn đặt hàng mảng CNTT toàn cầu từ đầu năm đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (tăng 52,0%).
 • Mảng viễn thông cũng tăng mạnh với doanh thu tăng 12,9% và LNTT tăng 28,7%.

:white_check_mark: Phân tích kỹ thuật
FPT hiện tại đang ở vùng kháng cự ngắn hạn, khối lượng giao dịch cũng đã nhỏ dần, khả năng cao lực bán tại vùng này đã cạn.
=> Khuyến nghị: