Game M&A siêu cổ phiếu Penny chip: MVC – Ngọc trong cát!

hầu như hội ktc toàn là dân buôn bđs, không có kiến thức gì về chứng khoán. cứ mua và mua thôi.

3 Likes

lời 30% tôi ko bán để lỗ 15% vẫn đành phải cắt cơ cấu sang mã khác từ lâu rồi chứ cũng không thể nào cố sai mãi cầm đến giờ này :rofl:

1 Likes

Không phải chân sống mà cho nhỏ lẻ tin tưởng ra chân cầu

1 Likes

Chính xác. Bọn ktc thất Đức này nhất là thằng minh trần

1 Likes

Chỉ là dĩ vẵng

1 Likes

lâu lâu vào xem lại, vẫn thấy không tiến triển gì. kkk

1 Likes

thế CTI của bác lên 1xx chưa vậy

cần có thời gian chứ, nhưng từ khi cắt mvc chuyển qua CTI thì vẫn có lời

Anh em còn ai trên tàu không ? cái ai tiếp oxy không ?

mẹ cái thằng minh trần lùa gà vẫn còn tin nó à???

Thua cay đắng với. Các mã mvc hu4 VEF

đâm chết mẹ nó đi

1 năm rồi ‘’ thầy ‘’ Minh Trần ơi,giá 45k đâu rồi

Thầy ji thằng đó.nó lùa kiếm trăm tỷ xong đi mua đất hết rồi