Gần 80.000 chứng sĩ vừa bắt đáy Novaland, Phát Đạt chú ý: Chứng khoán MBS "quay xe" cắt sạch margin NVL, PDR ngay hôm nay

,

Trong email gửi nhà đầu tư mở tài khoản tại MBS được gửi đi vào tối hôm qua (19:24’ ngày 22/11/2022), MBS thông báo sẽ cắt margin của NVL và PDR cụ thể:

Việc MBS cắt margin tại NVL và PDR được thực hiện ngay hôm nay (23/11/2022) tức là, nhà đầu tư sẽ không có cơ hội nào để xoay xở kịp nếu tài khoản đang sử dụng margin và có cổ phiếu NVL, PDR.

https://nguoiquansat.vn/gan-80-000-chung-si-vua-bat-day-novaland-phat-dat-chu-y-chung-khoan-mbs-quay-xe-cat-sach-margin-nvl-pdr-ngay-hom-nay-69633.html

1 Likes