Giá dầu tăng mạnh, bsr hưởng lợi

giá dầu h qua giảm