Giữa P và Ric. Chọn Ric

Vô P nguy nếu ko kỹ

Ở ẩn đến cuối tháng 5. Ổn hơn.

Và pvx khả năng sẽ là game to nhất năm nay và năm tới đấy. Hơn cả HQC, ITA. Wait and see hả bác Go. :)…nghe lời khong theo doi tap chi kinh te co mà chết PVX

RIC ổn ---->> THÁNG 5