HCM, SSI, VND sẽ được đánh lên đón tin mua cổ phiếu quỹ. Bảo kê lời 20%

Giá HCM, SSI, VND quá rẻ nên HDQT đã có plan mua

Không để giảm giá nữa, giảm là chết DN

Múc và ko lo nghĩ gì cả

múc 100K VND giá 10.1 khớp

khớp HCM giá 19.6 với KL 60K

1 Likes

140K SSI giá 14.5 khớp

1 Likes

giá đáy quá rẻ

chúc mừng nhé

1 Likes

7 ngày nữa bán

1 Likes

nên vui

Tự tin ghê ha, lãi ha :sweat_smile::sweat_smile::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

Nét đấy, :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:. 7 ngày 20% hơi khó

cảm ơn bạn

Dòng chứng khoán luôn là dòng có biến động mạnh nhất cả 2 chiều.


Nhà vệ sinh di động, chốt bảo vệ, chòi gác bảo vệ, bốt gác bảo vệ, cabin bảo vệ

TCBS ko cho margin, tạm ứng nên các công ty chứng khoán khác sẽ hưởng lợi. Đặc biệt các công ty mạnh về công nghệ.

nó tăng từ từ

giữ tiếp 2 tuần nữa

Khi có sóng thì dòng ck luôn là dòng mạnh nhất. SSI lại là cp đầu ngành nên rất yên tâm.


Chốt bảo vệ, bốt bảo vệ, cabin bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng

chúc mừng

3 ngày nữa chốt lời

tăng tốt quá

Chốt chưa