Hdb về đâu?

Tình hình là em vừa lên tầu HDB tuần trước do bị kích động.:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

Xuống ga nào, cao thủ chứng trường chỉ giáo.