ITA DIC ngon không nhỉ

  • Mọi ng có nhận định gì về ITA không ạ ?