Khi VNINDEX giảm

khi VNINDEX giảm sẽ là rủi ro hay cơ hội cho nhà đầu tư ?