Kịch bản kích thích nào cho thị trường!

Thị trường tiếp tục giảm sâu với thanh khoản thấp. Hôm nay là phiên khá quan trọng khi kiểm tra lại vùng đáy cũ 1156. Vì vậy chúng tôi đưa ra 2 kịch bản như sau :

1- Nếu thị trường thủng 1156 nhiều khả năng sẽ thoái lui về 1100. Những Anh, chị nào đang dùng magin chủ động hạ dần tỷ trọng (đủ tỷ lệ). Vì nếu thủng thì tình trang Call magin sẽ diễn ra những phiên tiếp theo.
2- Nếu thị trường về quanh vùng 1156 lực cầu vào quyết liệt thể hiện thanh khoản tăng và được sự dẫn dắt bởi nhóm Ngân hàng thì Anh, chị có thể bình quân hoặc mua mới