Kinh Dịch Chứng

Đây là hiểu lầm phổ biến khi cho rằng tay to ảnh hưởng đến thị trường. Tay to đợt rồi chết như ngả rạ và sắp tới còn chết nhiều nữa.

Tay to tay bé cũng chỉ nương theo các con sóng mà trồi sụt thôi. Thị trường vận hành bởi đám đông, không ai có thể điều khiển được nó.

T6/18/11/2022

Quẻ Địa Hỏa Minh Sản - Biến Địa Thiên Thái
Minh Sản nghĩa là thương tổn, tiến lên thì gặp chướng ngại, nên sau quẻ Tấn sẽ đến quả Minh Sản. Địa Thiên Thái là giao hòa, thông thuận.

=> Phiên phân phối, không tiến được xa hơn. Người người chốt lời, mặt mày rạng rỡ.

3 Likes

T2/21/11/2022

Quẻ Địa Hỏa Minh Sản - Biến Thủy Hỏa Ký Tế
Tiến lên tiếp tục gặp chướng ngại. Ký Tế là việc hoàn thành, việc đã xong.

=> Tiếp tục đi ngang, không tiến xa hơn. Nhưng báo hiệu rằng đã Bull thành công.

5 Likes

quẻ này chiêm bốc cho Tuần sau hay tháng sau vậy?

2 Likes

vị tế là chưa qua được, ký tế là qua sông đó

1 Likes

Tôi bốc cho phiên 17/10 bác :smiley::blush:

1 Likes

Tôi hỏi ông chưa trả lời đấy!! Ông quen biết thầy trần việt quân ko? Tôi gọi thầy ông tự hiểu nha

1 Likes

Tôi không biết Trần Việt Quân là ai.

2 Likes

Vậy chắc là đồng đạo! :+1::+1:

1 Likes

T4/23/11/2022

Quẻ Thủy Thiên Nhu - Biến Thủy Hỏa Ký Tế
Nhu là nhu thuận, thuận dòng, lấy nhu thắng cương, nghĩa là chờ đợi cơ hội. Ký Tế là việc hoàn thành.

=> Dòng tiền không lớn, điểm số tăng giảm nhịp nhàng như sóng nước. Dự tiếp tục đi ngang.

7 Likes

T5/24/11/2022

Quẻ Thủy Sơn Kiển - Biến Địa Sơn Khiêm
Kiển là cản trở, không thuận, khó khăn. Khiêm là khiêm nhường, từ giã, thoái lui.

=> Thị trường giảm.

4 Likes

T6/25/11/2022

Quẻ Trạch Lôi Tùy - Biến Thuần Chấn
Tùy là tùy thuận, tùy sao cũng được. Chấn là chấn động, khắp cùng dấy động.

=> Thị trường khởi đầu lưỡng lự không xu hướng. Nhưng về sau có một biến cố mạnh mẽ làm thay đổi cục diện. Dự có bộ đội về giải cứu.

5 Likes

vẫn là mệnh Kim nắm tiên cơ đúng k lão

Tùy trường phái. T+ thì là Kim

1 Likes

Trần sớm quá thế này không quen.

1 Likes

Bộ đội này không phải bộ đội như đã dự. Cứ tưởng nay nó cứu 2 thằng nghiện.

1 Likes

bác ui, dự thứ 2 thế nào k ạ?

1 Likes

Để lúc nào rảnh t gieo

3 Likes

Tuần từ 28/11/2022 - 2/12/2022

Quẻ Lôi Hỏa Phong - Biến Lôi Thiên Đại Tráng

Lôi Hỏa Phong là thịnh vượng, nhiều người cùng góp sức mà thành. Đại Tráng là sự thịnh vượng đạt đến mức to lớn, lớn mạnh.

=> Thị trường đi lên.

11 Likes

quẻ tuần này đỉnh cao quá ạ
Mong thầy hữu duyên xem quẻ tuần sau cho vni ạ

2 Likes