Lãi quý 2 gấp 3,8 lần cùng kỳ DPG thắng nhờ thuỷ điện

Lãi quý 2 và 6 tháng tăng vọt nhờ thuỷ điện, quý 3 DPG tiếp tục đóng điện 1 nhà máy nữa tại Miền trung.