Làn sóng lấp Gap VNIndex và VNI30

Hiện nay chênh lệch giữa 2 chỉ số VNI quá lớn…đang chuẩn bị có sóng lớn lấp Gap để cân bằng…

Muc Midcap và Penny thôi

Luồng tiền đang chảy dần sang nhóm Mid

Xuống đến Pen

Múc để x 2 tài khoản

dòng tiền đi lan toả

Dư địa Mid van Penny còn nhiều