Lập TEAM B giải cứu cổ phiếu BDS ngày 16-11. Tăng trần hết đó

có nhóm điều khiển thật

cuối tuần vui vẻ

đạt đỉnh 1093

từ 873 lên 1093 là 220 điểm rồi

mọi người nể Uyên chưa

1 Likes

Lên 1099 và giảm

1 Likes

Nay tin tốt ra là lúc chốt

Ng giàu có gan năm giữ siêu cổ CEO

Uyên hô NVL từ 4x kìa, vào cứu NVL đi uyên

Đỉnh 1099 xong

chờ cổ bds giảm tiếp

Cổ đất lại chân sóng thần chăng?

cổ phiếu bds lúc này ở đỉnh

khi nào mua lại

dự báo chém gió

team này quá dữ

biết đáy và đỉnh

các mã cổ phiếu giảm sàn

1 Likes

2-3 ngày nữa mua

có sóng Tết

1 Likes