LDG Có còn hấp dẫn để ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Em vừa mua LDG, em cần nhận định của các bậc tiền bối


quỹ đất LDG có nhiều, 2 ngày cuối tuần ra nhiều tin tốt , sang tuần cân nhắc múc vào thôi :slight_smile:

1 Likes

Ldg ẩn số

Cuối Phiên Lực Mua Cực Mạnh

2 Likes

cùng lắm về 13 là bật thôi mà