Lệnh MP trao hàng giá sàn cho nhà cái, Thị Trường đã hồi vững chắc chưa?