Lpb 30!

ngân hàng đến thời rồi, mã nào ???

1 Likes

28-29 thôi, 30 già quá

nhất định phải là 30 nhá

Bank quên luôn đi, giờ chả ai chơi bank nữa đâu. Vào bank chỉ tốn om vốn, mất thơi gian, lỗ ít nhưng ko có lãi

1 Likes