LPB - Đích đến nào cho bầu Thuỵ?

Mời các cao nhân vào định giá em này theo cách bầu Thuỵ đã từng làm việc cùng Thái Holdings

--------Một chút luận điểm về LPB:

🎯 Tăng vốn điều lệ lên 15.700 tỷ đồng (phát hành 265 triệu cổ phiếu (2.650 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu, phát hành 35 triệu cổ phiếu (350 tỷ đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu)…

🎯 Tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt hơn 245.200 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước; Tổng huy động vốn đạt gần 206.300 tỷ đồng; Dư nợ thị trường 1 đạt trên 183.100 tỷ đồng, tăng hơn 6.100 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc năm 2020.

🎯 Đáng chú ý, tỷ trọng tăng trưởng bán lẻ trong tăng trưởng tín dụng của quý 1/2021 là hơn 80%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.112 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý cho kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay ở LienVietPostBank, thậm chí vượt lợi nhuận của một số năm hoạt động trước đây

Cảm ơn ạ

Follow bác xem sao