Một màu xanh xanh Lơ Lơ Lờ

chúc mừng tất cả anh em đã cùng tôi ra đảo…tránh COVIT hết dịch rồi về