Mr NaK dự báo TT&Index ngày 20.9

TT ngày 20.9 : TĂNG ĐIỂM!

Tím_tuyền lâm

Ảnh : Hoa tím Tuyền Lâm_Facer Nguyễn Đắc Hỷ.

1 Likes

Index test sớm 1353,X và 1354,5 hay thấy ATO break giá vượt vùng này … là tích cực!
Hướng tăng >1356.7 là GOOD.
HT dùng 1350p … nhé.

  • Ngó nhóm cổ NH, cổ chịu áp bán của ETF review quý mới xong thứ 6 tuần rồi …

Hướng tăng >1356.7 là GOOD. HT mới time nỳ nhé. *Hose khớp 150 triệu cổ +GT > 4k tỉ đồng!

Index 5p + test …

  • Hose khớp > 10,3 k tỉ đồng!