Múc

DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

 1. Hoạt động chính
 • Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ

 • Bán bốn, bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công – nông nghiệp

 • Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất

 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị

 • Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

 1. Tổng quan ngành
 • Năm qua lĩnh cực sản xuất phân bón của PVN đã vượt khó và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

 • Trong 30 năm trở lại đây ngành phân bón VN đã có những bước phát triển mạnh mẽ và chủ động được nguồn cung và sản xuất hơn 20 quốc gia

 • Giá phân bón thể giới tiếp tục leo thang. Các doanh nghiệp xuất khẩu phân bón tiếp ục hưởng lợi khi sản lượng xuất khẩu và giá đều tăng mạnh. Cụ thể, giá xuất khẩu thnasg 7 tăng 30.3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình 7 tháng đầu năm tăng 20.5% so với cùng kỳ

 • Theo World Bank dự báo giá phân bón thể giớ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới thậm chí có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm 2021

 • Giá phân trong ngước diễn biến theo giá thế giới là điều đương nhiên trong bối cảnh độ mở thị trường quốc tế ngành càng lớn

 1. Kết quả kinh doanh
 • Về chỉ số kinh doanh, sản lượng urea Công ty tiêu thụ đạt 421.000 tấn trong nửa đầu năm, giá bán trung bình tăng 15% đủ để bù đắp giá khí dầu vào tăng 47%

 • Biên lợi nhuận gộp theo đó vẫn cải thiện từ 22.6% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 23.6^ trong 6 tháng đầu năm 2021. Tương ứng với 4.236 tỷ doanh thu thuần – tăng 19% và 467 tỷ LNTT – tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoài

 • Công suât vận hành nhà máy trong quý 2 đạt trên 110% đủ để bù đắp sản lượng hụt trong quý 1 và đảm bảo nguồn cung dồi dào cho thị trường trong nước.

 1. Nhận định